Skip to main content
Læs om vores ordensregler, parkering, gæstekort m.v.

Praktisk info

Med få ordensregler 
skabes de bedste rammer

Hos Feriecentret mener vi, at der skal være plads til alle, og vi ønsker at skabe de bedste rammer for jeres ophold hos os. 

På en campingplads bor mange mennesker på et begrænset areal. De har forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. Men det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få, enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre.

 • Ophold på pladsen

  Lejrchefen og hans assistenter har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Personalets anvisninger skal altid følges. Vi beder dig vise andre campinggæster hensyn og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt.

  I tidsrummet kl. 23-07 skal der være ro på pladsen, og børn & unge skal opholde sig sammen med lejer i samme tidsrum.

  Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes.
  Det er efter Lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et opbevaringstelt (ca. 3 m²).
  De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles – privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt.

  Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrchefen.

  Fastliggere skal selv holde deres enhedsplads, samt hækken omkring enhedspladsen. Alt affald inkl. haveaffald skal bortskaffes af fastliggerene selv. Der må ikke henkastes nogen form for affald eller haveaffald på, eller udenfor Feriecentrets område. Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning.

  Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen. Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger. Udlejning af campingvogne eller telte til 3. person er ikke tilladt. Ej heller på lejede sæsonpladser. Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem – dvs. rene og ryddelige. Der er rygeforbud i ALLE facilitetsbygninger. Antallet af åbne faciliteter vil løbende tilpasses behovet.

 • Kørsel, parkering og bommene

  Der er hastighedsbegrænsning på 10 km/t på hele Ugerløse Campings område, kørsel skal indskrænkes til det mest nødvendige. På pladsen er det ikke tilladt at køre knallert eller scooter uden tilladelse.

  Kun en bil pr. enhed der naturligvis parkeres inden for enheden. Ekstra bil og besøgendes biler henvises til p. pladsen Bortset fra autocamperer, må køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, både, trailere og lignende ikke parkeres på Ugerløse Campings område uden tilladelse.

 • Dagsgæster

  Dagsgæster til lejere bedes købe gæstebillet i informationen. Efter kl. 23.00 – betaler alle gæster overnatningstakst. Lejers gæster er lejers ansvar.

 • Leg og boldspil

  Hjælp dine børn med at finde lege- og boldpladser. Boldspil må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.

 • Hunde

  Hunde er velkomne i kort line. De må ikke støje unødigt, og luftning skal finde sted uden for pladsens område. Husk at samle op efter din hund.

 • Afrejse

  Du skal meddele informationen dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med kø.

  Med mindre andet er aftalt, skal din plads være forladt senest kl. 12:00, hytter/ferielejligheder skal dog være forladt kl. 10:00 på afrejsedagen

 • Ansvar

  Campingpladsejer og lejrchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

  De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være bortvisning.

 • Natur og miljø

  Vi beder dig vise hensyn og værne om både natur og miljø – begge dele er afhængig af din beskyttelse.

Vores samarbejdspartnere